SLOŽENÍ TECHNICKÉ VODY

Název vody se uvádí často jako technická, demineralizovaná nebo destilovaná voda, jde vždy o stejný typ vody, akorát k výslednému procesu se došlo jinou výrobní cestou.
Technické složení se mohou lišit podle jednotlivých výrobců a jejich zařízení na výrobu technické vody.  U nás jde o TECHNICKOU DEMINERALIZOVANOU VODU.  


SLOŽENÍ TECHNICKÉ VODY:
Katexovaná konduktivita (vodivost) < 0,3 mS/cm

Specifická konduktivita (vodivost) < 5 mS/cm

Oxid křemičitý < 20 mg/l

Železo < 20 mg/l

CHSK Mn < 1mg/l


Voda je určená pouze pro technické účely, není vhodná do potravinářství a do chladičů. Technická demineralizovaná voda je pro chladiče příliš čistá a málo vodivá. Do chladičů by měla být použitá technická voda s vysokou vodivostí, podle předepsaných údajů výrobcem.

Do žehliček

Ideální k použití do průmyslových napařovacích žehliček na látku nebo kůži.

Do akumulátorů

Ideální k použití do autobaterií a baterií např. vysokozdvižných vozíků, přepravníků atd.

Do chladičů 

K použití naředění kapaliny v chladiči. Používá se do chladičů elektrocentrál.
 

Ředění směsí

Ideální k ředění letních a zimních směsí do ostřikovačů. Ředění vodou ředitelných barev. Ředění dalších směsí.

Do průmyslových strojů

Ideální k použití pro dělení materiálů způsobem: drátořez, dělení vodním paprskem.

Zpracování fotografií

Ideální k použití do foto labů pro vyvolávání fotek.