SLOŽENÍ TECHNICKÉ VODY

Název vody se uvádí často jako technická, demineralizovaná nebo destilovaná voda, jde vždy o stejný typ vody, akorát k výslednému procesu se došlo jinou výrobní cestou.
Technické složení se mohou lišit podle jednotlivých výrobců a jejich zařízení na výrobu technické vody.  U nás jde o TECHNICKOU DEMINERALIZOVANOU VODU.  


SLOŽENÍ TECHNICKÉ VODY:
Katexovaná konduktivita (vodivost) < 0,3 mS/cm

Specifická konduktivita (vodivost) < 5 mS/cm

Oxid křemičitý < 20 mg/l

Železo < 20 mg/l

CHSK Mn < 1mg/l
 


Voda je určená pouze pro technické účely, není vhodná do potravinářství. 

Do žehliček

Ideální k použití do průmyslových napařovacích žehliček na látku nebo kůži.

Do akumulátorů

Ideální k použití do autobaterií a baterií např. vysokozdvižných vozíků, přepravníků atd.

Do topenářských rozvodů 

 K použití do topenářských podlahových a radiátorových rozvodů. 
 

Ředění směsí

Ideální k ředění letních a zimních směsí do ostřikovačů. Ředění vodou ředitelných barev. Ředění dalších směsí.

Do průmyslových strojů

Ideální k použití pro dělení materiálů způsobem: drátořez, dělení vodním paprskem, dělení elektro laserem.

Zpracování fotografií

Ideální k použití do foto labů pro vyvolávání fotek.

Technickou vodu plníme do vlastních nádob

Technickou vodu plníme do vlastních a udržovaných nádob, pravidelně čištěných. Čistota nádob ovlivňuje složení vody.


Pravidelné čištění
 

 
Čisté nádoby pro čistou vodu

ŠPATNÉ NÁDOBY


Špatně udržované nádoby zvenku
 


Špatně udržované nádoby zevnitř

 


Špatné značení nádob

Upozornění

Kvalitativní parametry demineralizované vody garantujeme pouze v okamžiku stáčení na demistanici. Technická  demineralizovaná voda je vždy ovlivňována materiálem, se kterým přichází do styku, a to tak, že je obohacována iontově rozpuštěnými látkami a taktéž je ovlivňována stykem se vzduchem. Demineralizovaná voda není mikrobiologicky čistá.